Bezpieczny dom - moduł I

 
Nasza placówka realizuje grant pn. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6 w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.
 
Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6  w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
Wartość grantu wynosi 142 700,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz  21 405,00 zł wkładu własnego.
Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020.
 
Efektem  grantu są stworzone w placówce całodobowej, wśród mieszkańców i pracowników, bezpieczne warunki zamieszkania i pracy w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
 
Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.
Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Tu znajdziesz

Stowarzyszenie

 
Stowarzyszenie na rzecz DPS Kluzeka „Być” w Krakowie oraz ludzi w podeszłym wieku jest organizacją pozarządową powstałą w 2000 roku. Celem organizacji jest wspieranie ludzi w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie otoczyło szczególną troską i opieką niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy społecznej ul. Kluzeka 6 w Krakowie.
 
 

Fundusze Europejskie

 
 
 

Nasze strony

Blog
Być
Facebook
Youtube