Warto wiedzieć

IV RE-KREACJE

02 października 2018
Już po raz czwarty Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 w Krakowie, ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w wydarzeniu pt: „Re-Kreacje”. „Re-Kreacje” - to otwarty konkurs adresowany do mieszkańców małopolskich Domów Pomocy Społecznej, uczestników: Warsztatów Terapii Zajęciowej, Klubów Aktywizacji Seniora oraz osób ze środowiska, którym bliskie są tematy ekologiczne. Zadanie uczestników polega na zaprojektowaniu i wykonaniu: stroju, biżuterii lub elementu sztuki użytkowej z surowców wtórnych oraz zaprezentowaniu pracy podczas pokazu i omówieniu wykorzystanych materiałów i inspiracji. Udział w konkursie to nie tylko szukanie kreatywnych sposobów wykorzystania odpadów komunalnych, ale także świetna okazja do krzewienia idei recyklingu oraz wzmocnienia świadomości jak chronić zasoby naturalne Ziemi. Uroczyste zakończenie połączone z pokazem wszystkich prac i wyłonieniem zwycięzców odbędzie się o godz. 9.30 dnia 14 listopada 2018 r. w Sali Teatralnej przy parafii św. Jadwigi Ul. Władysława Łokietka 60 w Krakowie.   regulamin: https://drive.google.com/open?id=1VkQPCpqMSITAPaSLLSZz-exRYfIuEOqN     

Tu znajdziesz

Stowarzyszenie

 
Stowarzyszenie na rzecz DPS Kluzeka „Być” w Krakowie oraz ludzi w podeszłym wieku jest organizacją pozarządową powstałą w 2000 roku. Celem organizacji jest wspieranie ludzi w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie otoczyło szczególną troską i opieką niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy społecznej ul. Kluzeka 6 w Krakowie.
 
 

Fundusze Europejskie

 
 
 

Nasze strony

Blog
Być
Facebook
Youtube