Zamówienia publiczne

Opracowanie pełnobranżowej i kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlanego i wykonawczego wraz uzgodnieniami i opiniami pn: Rozbudowa DPS ul. Kluzeka 6 w Krakowie.

25 maja 2021

Link do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f0854249-b1cc-481a-9613-0cccd2649d96
 
 

umieszczono na stronie: 2021-05-25
umieszczono na stronie: 2021-05-25
umieszczono na stronie: 2021-05-26
umieszczono na stronie: 2021-06-08
umieszczono na stronie: 2021-06-17
pobierz wszystkie załączniki (.zip)

Plan zamówień publicznych

Tu znajdziesz

Stowarzyszenie

 
Stowarzyszenie na rzecz DPS Kluzeka „Być” w Krakowie oraz ludzi w podeszłym wieku jest organizacją pozarządową powstałą w 2000 roku. Celem organizacji jest wspieranie ludzi w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie otoczyło szczególną troską i opieką niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy społecznej ul. Kluzeka 6 w Krakowie.
 
 

Fundusze Europejskie

 
 
 

Nasze strony

Blog
Być
Facebook
Youtube